រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖
- ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ របស់គណបក្សឯកភាពជាតិខ្មែរ
- ពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ របស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
- សេចក្តីណែនាំស្តីពីការហែក្បួនឃោសនា និងការធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តបណ្ណនៅក្នុងផ្សារបស់គណបក្សនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
- សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការផ្ទេរឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាបេក្ខជន សហព័ទ្ធ និងកូន ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់បម្រើឱ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
- ផ្សេងៗ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News