វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ និងក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News