វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ទាំង ២៥ រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ជូនដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត និងភាគីពាក់ព័ន្ធ...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖

-គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ទាំង ២៥ រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ជូនដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

-លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ នៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News