រូបភាពសកម្ម្ភភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបឯកឧត្ដម ចាស្ទីន វ៉ាយអេត (Justin Whyatt) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី ប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ដើម្បីពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣...

រូបភាពសកម្ម្ភភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបឯកឧត្ដម ចាស្ទីន វ៉ាយអេត (Justin Whyatt) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី ប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ដើម្បីពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាពេលខាងមុខនេះ នៅទីស្ដីការ  គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News