រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ របស់គណបក្សនយោបាយ ចំនួន ៧ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News