សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០៣២ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពីការប្ដូរការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជន សហព័ទ្ធ និងកូនរបស់បេក្ខជន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News