រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដមប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបឯកឧត្ដម Anatoly BOROVIK ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរៀបចំការបោះឆ្នោត...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដមប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួលជួបឯកឧត្ដម Anatoly BOROVIK ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរៀបចំការបោះឆ្នោត នៃសហព័ន្ធរុស្សី និង គ.ជ.ប កម្ពុជា នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News