វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកទី១ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ដែលទើបបំបែក និងបង្កើតថ្មី

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News