រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានគណៈកម្មការដំឡើងថ្នាក់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអ្នករាជការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (អ.គ.ជ.ប) ដែលស្នើសុំដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬ/និងថ្នាក់ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣...

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ឌុច សុន សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានគណៈកម្មការដំឡើងថ្នាក់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអ្នករាជការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (អ.គ.ជ.ប)  ដែលស្នើសុំដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ ឬ/និងថ្នាក់ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News