រូបភាពសកម្មភាពនៃការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងមុខតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យ នៃខេត្តក្រចេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាបឋមសិក្សាអូរគ្រៀង ក្នុងឃុំអូរគ្រៀង...

រូបភាពសកម្មភាពនៃការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងមុខតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យ នៃខេត្តក្រចេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាបឋមសិក្សាអូរគ្រៀង ក្នុងឃុំអូរគ្រៀង ស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យ ខេត្តក្រចេះ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News