រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន មណ្ឌលគិរី ចំនួន ៤០នាក់ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្តីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន មណ្ឌលគិរី ចំនួន ៤០នាក់ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News