វីដេអូកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលើកទី១ ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ដែលទើបបំបែក និងបង្កើតថ្មី ក្រោមប្រធានបទ «ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម សោម សូរីដា...

កម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលើកទី១ ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ដែលទើបបំបែក និងបង្កើតថ្មី ក្រោមប្រធានបទ «ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត» ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News