រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដែលមានរបៀបវារៈ៖

- ពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេច ប្រតិទិន និងផែនការមេសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ 

- ពិភាក្សាអំពីការស្នើសុំជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនី (OIF)  

- ត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារបន្ត 

- ផ្សេងៗ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News