រូបភាពសកម្មភាព លោក សាត់ សុវណ្ណ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន  និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត  ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ)...

រូបភាពសកម្មភាព លោក សាត់ សុវណ្ណ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន  និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត  ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរិយក្សត្រ និងក្រុងសំពៅពូននៃខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News