រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប បានទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ប៉ាឡេស្ទីន ដឹកនាំដោយលោក អាស្រាហ្វ ស៊ូអាប៊ី (Ashraf SHUAIBI) អគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប ប៉ាឡេស្ទីន និងជំនាញការ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប បានទទួលជួបប្រតិភូ គ.ជ.ប ប៉ាឡេស្ទីន ដឹកនាំដោយលោក អាស្រាហ្វ ស៊ូអាប៊ី (Ashraf SHUAIBI) អគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប ប៉ាឡេស្ទីន និងជំនាញការ JICA ដើម្បីសម្ដែងការគួរសម ចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និងការអនុវត្តល្អៗ ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News