រូបភាពសកម្មភាព លោក ទូច សុជារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្តស្តីពី "សារ:សំខាន់នៃការបោះឆ្នោត" ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចំការលើ ចំនួន ១០០នាក់ ដែលរៀបចំឡើងដោយ គ.ជ.ប ....

រូបភាពសកម្មភាព លោក ទូច សុជារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្តស្តីពី "សារ:សំខាន់នៃការបោះឆ្នោត" ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចំការលើ  ចំនួន ១០០នាក់  ដែលរៀបចំឡើងដោយ គ.ជ.ប សហការជាមួយអង្គការ JICA នៅខេត្តកោះកុង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News