វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ តំណាងគណបក្សនយោបាយចំនួន ៣ ចូលរួមពិនិត្យមើលទំហំសញ្ញាសម្គាល់​ (Logo)​ គណបក្ស ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញ និងអក្សរកាត់សម្រាប់ដាក់ទៅលើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News