សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១២ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ គ.ជ.ប ផ្តល់បណ្ណជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ ចំនួន ៨៦នាក់ ដើម្បីយកព័ត៌មាន អំពីដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News