វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប សម្រាប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖
១-ថ្ងៃទីប្រាំនៃការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ដែលបំបែក និងបង្កើតថ្មី ឆ្នាំ២០២៣។
២-ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង ក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទផ្សាយបញ្ជី បោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News