សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀន ជូនតំណាងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News