សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៥ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News