រូបភាពសកម្មភាព គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ ស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ..

រូបភាពសកម្មភាព គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ ស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅទីស្នាក់ការ គ.ខ.ប កំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News