រូបភាពសកម្មភាព គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តក្រចេះ ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យ នៃខេត្តក្រចេះ នៅទីស្នាក់ការ គ.ខ.ប ក្រចេះ...

រូបភាពសកម្មភាព គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តក្រចេះ ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យ នៃខេត្តក្រចេះ នៅទីស្នាក់ការ គ.ខ.ប ក្រចេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News