រូបភាពសកម្មភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរិយក្សត្រ ក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្ដាល នៅទីស្នាក់ការ...

រូបភាពសកម្មភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល ទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរិយក្សត្រ ក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្ដាល នៅទីស្នាក់ការ គ.ខ.ប កណ្ដាល នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News