សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅ​ថ្ងៃទី០៥ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News