វីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពីការរៀបចំបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នៃឃុំសង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News