វីដេអូចម្រៀងកាយវិការ «បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត បិទផ្សាយហើយ»

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News