សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៣ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោ​​​បាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរិយក្សត្រ ក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល ក្រុង...

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០០៣ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពីការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណបក្សនយោ​​​បាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី១ (ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ) ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអរិយក្សត្រ ក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល ក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ ស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យ ​នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យនៃខេត្តក្រចេះ ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News