រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រៃវែង ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលប្រឡង នៅវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រៃវែង ដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលប្រឡង នៅវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួង ខេត្តព្រៃវែង សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រៃវែង នាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News