រូបភាពសកម្មភាព នៃការផ្សព្វផ្សាយ និងការចាក់មេក្រូចល័តតាមភូមិក្នុងឃុំ សង្កាត់ និងតាមទីប្រជុំជន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News