ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News