រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាព គ.ខ.ប ឧត្ដរមានជ័យ

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឧត្ដរមានជ័យ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News