រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល សម្រាប់ការ..

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាល។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News