រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឆាយ សុផាន់ណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញវត្ថុ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឆាយ សុផាន់ណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញវត្ថុ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តកោះកុង។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News