រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិន សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលប្រឡងលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិន។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News