រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម នុត សុខុម  អនុប្រធាន  គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង  និងខេត្តពោធិ៍សាត់  ដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់  សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាលាអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់  ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News