រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រៃវែង ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឯម សូផាត សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រៃវែង ដឹកនាំក្រុមការងារ រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលប្រឡងសាលាបឋមសិក្សាព្រះសីហនុ ខេត្តស្វាយរៀង ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News