រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពត ដឹកនាំក្រុមការងារ ពិនិត្យពាក្យ និងសម្រាំងបេក្ខជន ដើម្បីការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពត...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង សម្រាប់ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពត ដឹកនាំក្រុមការងារ ពិនិត្យពាក្យ និងសម្រាំងបេក្ខជន ដើម្បីការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News