ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ចាប់ផ្តើមដំណើការ នៃការពិនិត្យពាក្យ សម្រាំងបេក្ខជន និងការបិផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាព គធ.ខប នៅតាមបណ្តាលរាជធានី ខេត្ត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News