វីដេអូសេចក្ដីជូនដំណឹង ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News