រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំដល់អនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង និងក្រុមជំនួយការ (ចែកពាក្យ និងទទួលពាក្យ) នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំដល់អនុគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡង និងក្រុមជំនួយការ (ចែកពាក្យ និងទទួលពាក្យ) អំពីការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News