រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ទទួលជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (ខុមហ្វ្រែល) ដើម្បីពិភាក្សា បន្ថែមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពី...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គ.ជ.ប ទទួលជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា (ខុមហ្វ្រែល) ដើម្បីពិភាក្សា បន្ថែមអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការឆ្លុះបញ្ចាំង បញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News