រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ និងសម្រេចលើ៖

-កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី១១ និងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

- សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន និងនីតិវិធីនៃការដាក់ អ.គ.ជ.ប ឱ្យចូលនិវត្តន៍

- ផ្សេងៗ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778