វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ យោងតាមប្រតិទិននៃការដឹកជញ្ជូនសម្ភារ បរិក្ខារ ឯកសារ និងកេសសម្ភារបរិក្ខារឃុំ សង្កាត់ គ្រប់ លធ.ខប ទាំងអស់ ត្រូវដឹកជញ្ជូនសម្ភារ បរិក្ខារទាំងអស់មកកាន់ គ.ជ.ប នៅចន្លោះថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News