វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់នងសាធារណៈ នៃ គ.ជ.ប សហការជាមួយ JICA បានបន្តរៀបចំវគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ស្តីពី សារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត នៅសាលាគរុកោសល្យ ខេត្តកំពង់ធំ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News