ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News