សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ២០៨ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ គ.ជ.ប បានផ្ដល់ប័ណ្ណជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិដើម្បីយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News