រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង វគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅសាលា បច្ចេកទេស...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជាអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប  អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង វគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្ត ស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត ជូនដល់សិស្ស និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន នៅសាលា បច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ  ខេត្ត កែប នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News