រូបភាពសកម្មភាព នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងសហការី បានទទួលជួប ឯកឧត្ដម Christophe- André Frassa សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង និងជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយ APE ប្រធានគណៈប្រតិភូបេសកកម្មសុឆន្ទៈនៃ...

រូបភាពសកម្មភាព នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ  ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងសហការី បានទទួលជួប ឯកឧត្ដម Christophe- André Frassa សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង និងជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយ APE ប្រធានគណៈប្រតិភូបេសកកម្មសុឆន្ទៈនៃ សភាប្រើភាសាបារាំងដើម្បីពិភាក្សាការងារ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News