រូបភាពសកម្មភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លោក សាត់ សុវណ្ណ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៃ គ.ជ.ប បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបេីកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់បូកសរុបការងារ និងលើកទិសដៅការងារបន្ដ ស្ដីពីការងារបណ្ដុះបណ្ដាល...

រូបភាពសកម្មភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លោក សាត់ សុវណ្ណ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៃ គ.ជ.ប បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបេីកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់បូកសរុបការងារ និងលើកទិសដៅការងារបន្ដ ស្ដីពីការងារបណ្ដុះបណ្ដាល និងការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តសៀមរាប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News